Warranty        Location
     
 

BD01

根據我們的市場調查顯示,軍用手錶一直是主流中受歡迎的錶款之一,因此GUTS設計出首個軍錶系列Shield Collections,當中包括GD及BD兩個子系列。

BD01-1

HK$ 490